1403/02/17-16:13

دکتر احمدی نژاد و هیات همراه وارد فرودگاه استانبول ترکیه شدند

دکتر احمدی نژاد و هیات همراه وی در مسیر سفر خود به بوداپست پایتخت مجارستان، عصر امروز وارد فرودگاه استانبول ترکیه شدند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب