1399/05/08-21:57
رئیس موسسه مطالعات ایران در عرب نیوز عربستان:

هرگونه تلاش موفق برای میانجیگری در یمن می تواند یخ روابط ایران و عربستان را هم آب کند

هرگونه تلاش موفق برای میانجیگری در یمن می تواند یخ روابط ایران و عربستان را هم آب کند

هرگونه تلاش موفق برای میانجیگری در یمن می تواند یخ روابط ایران و عربستان را هم آب کند ...

به گزارش دولت، دکتر محمد السلمی، از چهره های نزدیک به بن سلمان در یادداشتی که عرب نیوز منتشر کرده نوشت: نمی توانیم این حقیقت را نادیده بگیریم که احمدی نژاد چهره ای بانفوذ در ایران با سطح قابل ملاحظه حمایت مردمی و یک جنبشی سیاسی همچنان فعال در ایران است.

اتکای دولت روحانی به کشورهای اروپایی نتیجه ای در کاهش تاثیر تحریم های آمریکا نداشته و آغاز گفتگوی تهران با عربستان سعودی کلید پرداختن به بسیاری از موضوعات منطقه ای است.
هرگونه تلاش موفق برای میانجیگری در یمن می تواند یخ روابط ایران و عربستان را هم آب کند ...

لینک یادداشت دکتر محمد السلمی، رییس موسسه مطالعات ایران در عرب نیوز:

🔗 arab.news/4svsu

نظرات

اخبار مرتبط