عکس

ابراز محبت مردم کشورهای مختلف در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد
ابراز محبت مردم کشورهای مختلف در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد
 بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون عمان در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون عمان در اکسپوی دوبی
 ابراز محبت مردم کشورهای مختلف در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد
ابراز محبت مردم کشورهای مختلف در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد
 بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مصر در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مصر در اکسپوی دوبی
ابراز محبت مردم کشورهای مختلف در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد
ابراز محبت مردم کشورهای مختلف در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۰ به دکتر احمدی‌نژاد
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون پاناما در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون پاناما در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون لهستان در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون لهستان در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون کره جنوبی در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون کره جنوبی در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون ایرلند در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون ایرلند در اکسپوی دوبی
 بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مالزی در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مالزی در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مکزیک در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون مکزیک در اکسپوی دوبی
 بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون تایلند در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون تایلند در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون فرانسه در اکسپوی دوبی
بازدید دکتر احمدی‌نژاد از پاویون فرانسه در اکسپوی دوبی
تصاویر حضور دکتر احمدی‌نژاد در اکسپو ۲۰۲۰ دبی
تصاویر حضور دکتر احمدی‌نژاد در اکسپو ۲۰۲۰ دبی
 دیدار جمعی از فعالان شبکه‌های اجتماعی با دکتر احمدی‌نژاد
دیدار جمعی از فعالان شبکه‌های اجتماعی با دکتر احمدی‌نژاد
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب