فیلم

 امروز ما باید بجای مرغ و روغن، از آرمان های بزرگمان حرف می‌زدیم
امروز ما باید بجای مرغ و روغن، از آرمان های بزرگمان حرف می‌زدیم
فردا متهم می‌کنند و می‌گویند کرونا منتشر کردند!
فردا متهم می‌کنند و می‌گویند کرونا منتشر کردند!
 عکس یادگاری هموطنان استان البرزی با دکتر احمدی‌نژاد
عکس یادگاری هموطنان استان البرزی با دکتر احمدی‌نژاد
عکس یادگاری هموطنان استان البرزی با دکتر احمدی‌نژاد
عکس یادگاری هموطنان استان البرزی با دکتر احمدی‌نژاد
 آقای زمانی سال، یاخچی‌لاردان سال!
آقای زمانی سال، یاخچی‌لاردان سال!
خدا پشت و پناهت باشه ...
خدا پشت و پناهت باشه ...
 تشخیص صلاحیت با ملت است
تشخیص صلاحیت با ملت است
 رزمنده مدافع حرم: دارند ظلم می‌کنند و خون مردم را به شیشه کرده‌اند
رزمنده مدافع حرم: دارند ظلم می‌کنند و خون مردم را به شیشه کرده‌اند
زمانی که شما تشریف داشتید رضایت عمومی مردم بخاطر عملکرد مثبت شما بالا بود
زمانی که شما تشریف داشتید رضایت عمومی مردم بخاطر عملکرد مثبت شما بالا بود
 ما که اینجا جمع شده‌ایم شما را می‌خواهیم، به داد ملت برس!
ما که اینجا جمع شده‌ایم شما را می‌خواهیم، به داد ملت برس!
انتخاباتی که در آن نماینده تفکر و اراده ما حضور نداشته باشد به چه درد ما میخورد؟
انتخاباتی که در آن نماینده تفکر و اراده ما حضور نداشته باشد به چه درد ما میخورد؟
سخنان دردمندانه بانوی سرپرست خانوار در حضور خادم ملت
سخنان دردمندانه بانوی سرپرست خانوار در حضور خادم ملت
سخنان هموطن کرجی خطاب به خادم ملت/ برای آینده جوانان وارد صحنه شوید
سخنان هموطن کرجی خطاب به خادم ملت/ برای آینده جوانان وارد صحنه شوید
کوچکترین آسیبی به دکتر احمدی نژاد برسد، عاملان آن را در امان نخواهیم گذاشت
کوچکترین آسیبی به دکتر احمدی نژاد برسد، عاملان آن را در امان نخواهیم گذاشت
آقای دکتر احمدی نژاد؛ به ولای علی تو را تنها نمی گذاریم
آقای دکتر احمدی نژاد؛ به ولای علی تو را تنها نمی گذاریم
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب