فیلم

دکتر احمدی نژاد: دعا کنید این جمعه بیاید...
دکتر احمدی نژاد: دعا کنید این جمعه بیاید...
خدا پدر و مادرت را بیامرزد که مسکن مهر را ساختی
خدا پدر و مادرت را بیامرزد که مسکن مهر را ساختی
خیلی آقایی...
خیلی آقایی...
 ملت منتظر شماست/ تو رو خدا برگردید...
ملت منتظر شماست/ تو رو خدا برگردید...
 آقای احمدی نژاد خوش آمدید، قدمتان بر سر چشم
آقای احمدی نژاد خوش آمدید، قدمتان بر سر چشم
 خیلی خوشحال شدیم شما را دیدیم
خیلی خوشحال شدیم شما را دیدیم
اجازه بدهید همه با شما عکس بگیرند/ شما آنقدر دوست داشتنی هستید... ملت را ببینید!
اجازه بدهید همه با شما عکس بگیرند/ شما آنقدر دوست داشتنی هستید... ملت را ببینید!
 سلام سه قبضه مرا به دکتر احمدی نژاد برسانید!
سلام سه قبضه مرا به دکتر احمدی نژاد برسانید!
آقای احمدی نژاد؛ خیلی ماهی/ خدا به ایشان سلامتی بدهد
آقای احمدی نژاد؛ خیلی ماهی/ خدا به ایشان سلامتی بدهد
احمدی باغیرت، برس به داد ملت
احمدی باغیرت، برس به داد ملت
آقای احمدی نژاد؛ ما زمان شما خیلی خوشبخت بودیم ولی الان بدبخت شدیم!
آقای احمدی نژاد؛ ما زمان شما خیلی خوشبخت بودیم ولی الان بدبخت شدیم!
 فقط خودت باید بیایی و ما را نجات بدی!
فقط خودت باید بیایی و ما را نجات بدی!
ابراز محبت مردم خونگرم خطه گیلان به محبوب ملت
ابراز محبت مردم خونگرم خطه گیلان به محبوب ملت
هموطن گیلانی: خواستی بیای ولی اینها خوبها را نمی‌خواستن!
هموطن گیلانی: خواستی بیای ولی اینها خوبها را نمی‌خواستن!
 ابراز محبت مردم گیلان به دکتر احمدی‌نژاد
ابراز محبت مردم گیلان به دکتر احمدی‌نژاد
اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب