1399/12/03-15:07

تا ساعتی دیگر فیلم پاسخ دکتر احمدی‌نژاد به اظهارات حداد عادل منتشر میشود!

دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح امروز در کتابفروشی‌های خیابان انقلاب حضور یافت و با کتابفروشان و مراجعان گفتگو کرد و پاسخ ادعاهای واهی حداد عادل را داد.

نظرات

اخبار مرتبط