1399/12/03-21:39

دکتر احمدی‌نژاد: سال 84 سنگین ترین فشارها را به بنده آوردند تا به نفع کاندیدای مورد نظرشان انصراف دهم

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به حداد عادل گفت:

آقایی (حداد عادل) که این حرفها را زده است در سال 84 هم تا لحظه آخر انتخابات، با کمک دوستانش سنگین ترین فشارها را به بنده آوردند تا به نفع کاندیدای مورد نظرشان انصراف دهم.

در دوره ریاست جمهوری نهم هم این ها در طول مجلس هفتم، بیشترین ممانعت ها، تخریب، فشارها و انواع ترفندها را به کار گرفتند تا مانع از خدمات دولت به مردم شوند و حتی اجازه ندادند ساعت کار ادارات را تنظیم کنیم تا مقداری بار ترافیک برای مردم سبک شود. در طول 16 سال اخیر یعنی قبل از سال 1384 تا امروز این آقا همیشه مخالف بنده بوده و به شدت علیه اینجانب فعال بوده است.

نظرات

اخبار مرتبط