1399/12/03-21:41

دکتر احمدی‌نژاد: دست فرح پهلوی را می بوسیدند و سپس تغییر چهره داده و سوپر حزب‌اللهی شدند!

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی‌نژاد در پاسخ به حداد عادل گفت:

متاسفانه کشور ما امروز گرفتار عده ای شده است که خود را برتر از مردم و صاحب اختیار و مالک کشور تلقی می کنند و فکر می کنند که همه امور تحت تصدی آنها باشد. آنان کشور و انقلاب را ارث پدری خودشان می شمارند و دنبال این هستند که مردم را به طور کامل از همه عرصه ها کنار بزنند و همه امور در دست خودشان باشد.

نباید از یاد ببریم که امام راحل فرمودند:«نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.» . ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم با نقش آفرینی کسانی که قبل از انقلاب دست فرح پهلوی را می بوسیدند و سپس تغییر چهره داده و سوپر حزب‌اللهی شدند، اوضاع کشور درست شود، وضع مردم سامان پیدا کند و حرکت  انقلاب در مسیر صحیح جلو برود؟ آیا این امر شدنی است؟

نظرات

اخبار مرتبط