1399/12/04-18:53

توئیت دکتر احمدی نژاد درباره مردم تگزاس

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد در توئیتی نوشت:

توجه و دعاهای من متوجه بیش از 4 میلیون تگزاسی است که نزدیک به یک هفته از برق محروم شده اند و کسانی که عزیزان خود را در این فاجعه طبیعی از دست داده اند. تگزاس قوی باش.

نظرات

اخبار مرتبط