1399/12/08-18:03

پاسخ علی اکبر جوانفکر به نظام الدین موسوی/ نماد بی شرفی کیست؟!

دولت بهار/ آقای مسیح مهاجری مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی می گوید کامپیوتر همسر شهید فاطمی نابود شده است، آقای نظام الدین موسوی نماینده مجلس هم می گوید که ادعای آقای احمدی نژاد در باره حداد عادل دروغ است و کسی که از دست بوسی فرح به دست بوسی امام رسیده به کسی که از دست بوسی امام به پابوسی آمریکا و استکبار رسیده شرف دارد.

1- چند سئوال ساده از آقای مسیح مهاجری:

- شما از کجا فهمیده اید که آن کامپیوتر نابود شده است؟
- اصولا چرا کامپیوتر مزبور توسط یک نهاد امنیتی توقیف شده است؟
- آیا یک کامپیوتر بی دلیل نابود می شود؟
- چرا نباید معلوم شود که در آن کامپیوتر چه چیزی وجود داشته است؟
- هدف شما از انعکاس خبر نابودی کامپیوتر مزبور به جامعه چیست؟

2- چند سوال ساده از آقای نظام الدین موسوی:

- اگر ادعای دکتر احمدی نژاد در باره آقای حداد دروغ است، راست آن چیست؟
- شما که مدافع اخلاق هستید، چرا در باره ماجرای کامپیوتر راستش را نمی گویید؟
- شما قبول کرده اید که آقای حداد دست فرح را بوسیده است اما خودش می گوید نبوسیده است، کدام درست است؟
- می دانید که نمایندگی شما در مجلس نتیجه قهر اکثریت ملت از صندوق های رای بود، با کدام پشتوانه به خادم ملت ایران، چنين تهمت سنگين و ناروايى زده ايد؟
- کسی که برای اثبات اتهام پابوسي آمريكا سندي را به مردم ارائه ندهد، آیا خودش شاخص ترین نماد بی اخلاقی و بی شرفی در جامعه نخواهد بود؟

اظهارات آقایان مهاجری و موسوی نشان داد که یافتن عوامل ارتزاق کننده از برخی نهادهای امنیتی، آسانتر از آن چیزی است که تصور می شود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب