1399/12/09-08:15

مخالفان احمدی‌نژاد در گردنه حیران!

دولت بهار/ محمدجعفر بهداد: آتش به اختیارهای دو جناح در مخالفت با احمدی نژاد با تمام توان وارد صحنه شده اند اما عملا به نفع او کار می کنند.

احمدی نژاد درحالی که طبق برنامه های جاری اش، و با آرامش و متانت مشغول دیدارها ، مصاحبه ها و جلسات خود است و به رغم پیشتازی اش در همه ی نظرسنجی ها، هنوز درخصوص نامزدی اش در انتخابات موضعی نگرفته اما مخالفانش به تحرک زودهنگام و پرانرژی علیه او وادار و مشغول شده اند.

همزمان با فعالیت های ایجابی احمدی نژاد، طراحان، آمران و عاملان حملات علیه او به شدت مشغول فعالیت های سلبی و خشم آلود هستند که مردم به ستوه آمده از اوضاع فشل اقتصادی و خسته از منازعات سیاسی را به دوری هرچه بیشتر از خود وا می دارند.

به نظر می رسد رییس جمهور سابق به خوبی مشغول تبدیل تخریب ها و تهدیدهای سازمان یافته به فرصت است و مخالفانش درخصوص چرایی و شیوه ی موضع گیری های موسوم به ساختارشکنانه اش در حیرت اند. آنها دائما می پرسند چرا احمدی نژاد نگران آنچه که ردصلاحیت نامیده می شود نیست؟ مگر قصد رییس جمهور شدن ندارد؟ او واقعا چه چیزی در سر می پروراند؟

کانون های مدیریت مخالفان میان حذف او، جذب سرمایه ی اجتماعی اش و فراهم ساختن شرایط برگزاری انتخابات پرشور سردرگم مانده اند و البته بسیاری از نیروهای میدانی شان با تکفیر و دشنام گویی ضداحمدی نژاد موافق نیستند.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب