1399/12/10-23:01

تهديد براي انصراف از سفر به تهران!

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در کانال تلگرامی خود نوشت:

عوامل برخي نهادهاي امنيتي در شهرهاي مختلف كشور، با شناسايي و إحضار شماري از مردم، آنها را براي انصراف از سفر به تهران جهت ديدار با دكتر احمدي نژاد تحت فشار قرار مَي دهند.

بر اساس گزارش هاي دريافتي از شهرهاي مختلف، اينگونه اقدامات، از يك سازماندهي منسجم و مديريت مركزي براي مقابله با موج فزاينده درخواست هاي مردمي از دكتر احمدي نژاد جهت ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري سال ١٤٠٠ حكايت مى كند.

عوامل امنيتي تلاش كرده اند تا با توسل به تهديد و تطميع، از سفر گروه هاي مردمي به تهران جلوگيري كنند و حتي برخي از آنها را به اخراج از محيط كار و از دست دادن مشاغل خود و ساير محروميت ها تهديد كرده اند.

چنين رفتارهايي در فضاي عمومي كشور، آشكارا ناقض حقوق اساسي مردم و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي است و از يك تلاش هدفمند براي جلوگيري از اعمال اراده و خواست ملت ايران پرده برمي دارد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب