1399/12/10-23:13

توئیت علی اکبر جوانفکر درباره تهدید ترور!

به گزارش دولت بهار، علی اکبر جوانفکر در توئیتی نوشت:

احمدی نژاد و یارانش را به ترور تهدید کرده اند.
قلبهای ما طالب دشنه های آخته و گلوله های داغ نامردمانی است که سیه روزی و تباهی را برای این سرزمین به ارمغان آورده اند!
آنها بدانند که هرگز ازمطالبه حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد. امیدوارم با کشتن ما، جنون قدرت طلبی شان کاسته شود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب