1399/05/11-16:21

بیمه‌ها موظف به پرداخت هزینه درمان کرونا بر اساس تعهدات

 بیمه‌ها موظف به پرداخت هزینه درمان کرونا بر اساس تعهدات

شرکت‌های بیمه‌ای موظف هستند بر اساس تعهدات خود هزینه‌های درمان بیماری کرونا را پرداخت کنند.

به گزارش دولت بهار، مدیرکل نظارت فنی بر بیمه‌های غیر زندگی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما گفت: از ابتدای اسفند با شیوع بیماری کرونا در کشور بیمه مرکزی به جهت اهمیت و حساسیت این موضوع در بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه تاکید کرد که باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

عباس خسرو جردی افزود: هزینه درمان کرونا تفاوتی با بقیه هزینه‌های درمانی ندارد و برای بیمه گذارانی که تحت پوشش بیمه‌های مکمل شرکت‌های بیمه‌ای هستند، قابل پرداخت است.

وی گفت: این هزینه‌ها اعم از هزینه‌های بستری و تشخیصی خواهد بود.

وی افزود: اگر شرکت بیمه‌ای که تحت نظارت بیمه مرکزی است از پرداخت خسارت بیمارستانی یا هزینه‌های تشخیصی که بر اساس دستور پزشک متخصص مربوطه تجویز شده طفره می‌رود، افراد می‌توانند به بیمه مرکزی شکایت و این تخلف را پیگیری کنند.

نظرات

اخبار مرتبط