1400/01/16-18:20

حضور و سخنرانی دکتر احمدی نژاد در همایش مردمی وکیل الرعایا در روستای کلنگانه استان لرستان

دکتر احمدی‌نژاد روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ با دعوت بزرگان طوایف لر، لک و بختیاری جهت سخنرانی در همایش مردمی وکیل الرعایا، کریم خان زند، به روستای کلنگانه استان لرستان سفر کرد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب