1400/01/17-12:15

تصاویر کانال دکتر احمدی نژاد از حضور و سخنرانی ایشان در آئین مردمی بزرگداشت وکیل الرعایا

دکتر احمدی‌نژاد روز دوشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ با دعوت بزرگان طوایف لر، لک و بختیاری جهت سخنرانی در همایش مردمی وکیل الرعایا، کریم خان زند، به روستای کلنگانه استان لرستان سفر کرد. در حاشیه این سفر، سکه ضرب شده در دوره حکومت کریم‌خان زند، وکیل الرعایا در حاشیه برگزاری همایش مردمی دشت سیلاخور لرستان به دکتر احمدی‌نژاد اهدا شد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب