1400/01/30-21:57

دکتر احمدی‌نژاد: می‌گویند مردم زیاد مرغ خریدند گران شد!

یکی گفته بود چرا شب عید قیمت مرغ چند برابر شد؟ پاسخ دادند که خب مردم زیاد آمدند بازار خرید کردند، مرغ گران شد! صد سال است که مردم مرغ می خرند، پنجاه سال است که مردم مرغ می خرند، چگونه پنجاه سال گران نشد و امسال گران شد!؟ نه مقصر مردم هستند!

➖ سخنرانی در دیدار با جمعی از مردم هرمزگان - بخش ۱۱

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب