1400/01/31-15:39

دکتر احمدی‌نژاد: به نمایندگان مجلس گفتم شما نماینده دولتید یا نماینده ملتید؟!

بعضی از نمایندگان مجلس گفتند ما می خواهیم بودجه دولت را تکمیل کنیم و از خانه های خالی مالیات بگیریم. گفتم چرا می خواهید این کار را بکنید؟ گفتند چون دولت کسری بودجه دارد. گفتم شما نماینده دولت هستید یا نماینده ملت!؟

شما به چه حقی می خواهید یارانه مردم را قطع کنید؟ شما نماینده ملت هستید، باید به دولت بگویید آقای دولت اینهمه ریخت و پاش داری، اینهمه پول را نفله نکن و از مردم هم پول نگیر، بگذار مردم یارانه شان را بگیرند. همه چیز قاطی شده است. می پرسیم شما نماینده دولتید یا ملت؟ نمی داند، واقعا نمی داند!

ان شاءالله هر چه زودتر شاهد باشیم که روند کارها به مسیر اصلی برگردد و در خدمت مردم و کشور قرار بگیرد.

➖ سخنرانی در دیدار با جمعی از مردم هرمزگان - بخش ۲۰ و پایانی

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب