1400/02/05-18:20

دکتر احمدی‌نژاد: جزیره خریده اند که یک زمانی اگر خشم ملت بالا آمد، فرار کنند!

ما می خواهیم از ملت اجازه بگیریم؛ دویست ـ سیصد نفر هستند که پدر ملت را درآورده اند. این دویست ـ سیصد نفر را یک جا ببریم و بگوییم ماهی صد میلیون، دویست میلیون، سیصد میلیون حتی یک میلیارد می دهیم ولی شما را به خدا دیگر کاری به ملت نداشته باشید، بروید دنبال کارتان! خسارت آن کمتر است، بروید!

حالا من در آینده خواهم گفت که بعضی از اینها پول ها را برده اند، حتی جزیره خریده اند که یک زمانی اگر خشم ملت بالا آمد، فرار کنند. نمی دانند که اگر خشم ملت بجوشد، در آن جزیره هم آرامش نخواهند داشت.

بجای خدمت، دعوا سر قدرت شده است. هر کدام می خواهند سهم خودشان را داشته باشند. این بیشتر داشته باشد، آن بیشتر داشته باشد. تا حالا هم دست به دست کرده اند. یک دوره هم که ملت آمد خارج از اینها، یک گروه را انتخاب کرد، هر دو گروه ضد آن بودند.

➖ دیدار با جمعی از مردم استان اردبیل (۲ اردیبهشت ۱۴۰۰)

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب