1400/02/12-14:59

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ آیا این بار ملت ایران اجازه تکرار چنین خیانتی را خواهد داد؟!

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ آیا این بار ملت ایران اجازه تکرار چنین خیانتی را خواهد داد؟!

طرف های ایرانی ماموریت دارند تا با ترساندن آمریکا و اروپا از دکتر احمدی نژاد به آنها بقبولانند که اگر تحریم ها پایان یابد، دولت با همکاری جریانهای قدرت در ایران می توانند ضمن گشایش سریع در معیشت و اقتصاد جامعه، هم مردم را به پای صندوق های رای بیاورند و هم با رد صلاحیت محمود احمدی نژاد، مانع از بازگشت وی به عرصه ریاست جمهوری شوند.

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: رئیس جمهور اخیرا در اظهاراتی با اشاره به مذاکرات در حال انجام در وین گفته است: از مذاکرات وین نترسید. بگذارید تحریم برداشته شود این به نفع حضور مردم در انتخابات است. این به نفع همه جناح‌ها است و هیچ جناحی ضرر نمی‌کند.

سخنان روحانی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، آشکارا بیانگر آن است که طرف های ایرانی ماموریت یافته اند با انجام مذاکرات مخفیانه با نمایندگان چهار دولت غربی، آنها را مجاب سازند تا هرچه زودتر به تحریم های خود علیه ایران پایان دهند، چه در غیر اینصورت، با تبدیل شدن انتخابات در ایران به سونامی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، نه فقط جریانهای داخلی قدرت، بلکه آمریکا و اروپا تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت.

وقتی مذاکرات پشت درهای بسته و به دور از چشم مردم برگزار می شود و هیچ گزارشی از فرایند گفت و گوها به اطلاع مردم نمی رسد، بسیار طبیعی و بدیهی خواهد بود که با توجه به عملکرد سوء دولت در گذشته، ملت ایران مذاکرات مزبور را در جهت تضییع حقوق خود و علیه منافع کشور و انقلاب ارزیابی نماید.

روحانی بر این باور است که با برداشته شدن تحریم ها، از یک سو می تواند در آستانه انتخابات پولهای کلانی را به حساب مردم واریز و آنها را به حضور در پای صندوق های رای ترغیب و تشویق نماید تا آنجا که حذف دکتر احمدی نژاد موجب برانگیخته شدن افکار عمومی نگردد و از سوی دیگر جناح های سیاسی طالب قدرت نیز خوشحال خواهند شد زیرا با کنار گذاشته شدن تنها فرد بی رقیب در انتخابات، عرصه را برای جولان نامزد مورد حمایت خود خالی خواهند یافت.

همگان به این امر واقف هستند که دست نمایندگان دولت برای مذاکره با طرفهای غربی کاملا خالی است ، آیا آنها به جز ترساندن غربی ها از دکتر محمود احمدی نژاد و وعده ممانعت از بازگشت وی به عرصه ریاست جمهوری از طریق رد صلاحیت و دیگر اقدامات احتمالی، برگه دیگری دارند که برای جلب رضایت رژیم صهیونیستی روی میز مذاکره با آمریکا و اروپا بگذارند؟!
 
هر چند دکتر احمدی نژاد همواره خواستار داشتن روابط منطقی با کشورهای غربی برپایه عدالت و احترام بوده است اما آمریکا و به طور اخص انگلیس، بازگشت وی به عرصه مدیریت اجرایی ایران را یک کنش ساده سیاسی در نظر نمی گیرند و بر این باورند که او از قدرتی فوق العاده و مهارنشدنی برای بیداری ملت ها و هم راستا کردن آنها در دفاع از حقوق و منافع خود در برابر نظام سلطه برخوردار است و جایگاه ریاست جمهوری ایران به تحقق این هدف، شتاب فزاینده ای خواهد بخشید.

طرف های ایرانی ماموریت دارند تا با ترساندن آمریکا و اروپا از دکتر احمدی نژاد به آنها بقبولانند که اگر تحریم ها پایان یابد، دولت با همکاری جریانهای قدرت در ایران می توانند ضمن گشایش سریع در معیشت و اقتصاد جامعه، هم مردم را به پای صندوق های رای بیاورند و هم با رد صلاحیت محمود احمدی نژاد، مانع از بازگشت وی به عرصه ریاست جمهوری شوند.

متاسفانه در تاریخ ایران پرونده هایی وجود دارد که مشحون از خیانت های گوناگون اشراف سیاسی دست یافته به مراکز قدرت و منابع ثروت است. آیا این بار ملت ایران اجازه تکرار چنین خیانتی را خواهد داد؟!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب