1400/02/13-15:12

بی تدبیری مدعیان تدبیر!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: آقای حسن روحانی رئیس جمهور می گوید که دولت وی در سال 1393با کاهش بی سابقه قیمت نفت مواجه شد، درحالی که در دولت قبل درآمدهای نفتی بین 119 تا 67 میلیارد دلار در سالهای مختلف نوسان داشت ولی در دولت وی هیچ‌گاه درآمدهای نفتی در یک سال از 67 میلیارد دلار بالاتر نبوده است.

سخنان آقای روحانی، به وضوح بر ناکارامدی و ناتوانی دولت وی برای منطقی نگه داشتن قیمت نفت در طول هشت سال گذشته، صحه می گذارد.

دولت دکتر احمدی نژاد نفت را به ازای هر بشکه 105 دلار به دولت روحانی که مدعی بود همه ژنرال های عرصه سیاست و اقتصاد را در دولت خود گرد آورده است، تحویل داد اما آنها با همه ادعاهایشان نتوانستند در بازار نفت تاثیر مثبتی داشته باشند و از سقوط قیمت نفت جلوگیری کنند تا آنجا که در پایان سال 93 هربشکه نفت، کمتر از 50 دلار معامله شد.

این در حالی بود که دولت دکتر احمدی نژاد، نفت را به ازای بشکه ای 40 دلار از دولت خاتمی تحویل گرفت و با اتخاذ رویکردهای عالمانه در عرصه سیاست خارجی توانست با همکاری کشورهای اصلی تولید کننده نفت، تاثیر غیرقابل انکاری را بر قیمت ها بگذارد تا آنجا که در یک روند فزاینده هر بشکه نفت ایران تا 110 دلار نیز به فروش رفت.

صاحبنظران به این امر اذعان دارند که جهت گیری های دکتر احمدی نژاد در عرصه جهانی و بویژه همگرایی دولت های نهم و دهم به همکاری های فزاینده با کشورهای منطقه و بالاخص روابط صمیمانه و نزدیک با دولت عربستان و اتفاق نظر میان دو کشور بر سر قیمت نفت، موجب منطقی شدن قیمت ها در بازار جهانی نفت شد.

این درحالی است که رسانه های خبری داخلی که عمدتا توسط جناحهای سیاسی مدیریت می شوند، تلاش کرده اند تا بر ناکارامدی و سیاست های غلط دولت روحانی سرپوش بگذارند و سیاست های صحیح و عالمانه دولت دکتر احمدی نژاد را نادیده بگیرند.

این رسانه ها موفقیت دولت های نهم و دهم در بالا بردن قیمت نفت را به مثابه "خوش اقبالی دولت قبل" تلقی و تبلیغ می کنند.

دولت روحانی در تمامی هشت سال گذشته، سردترین و پر تنش ترین روابط را با کشورهای منطقه و بویژه دولت عربستان داشته است که این امر از بی تدبیری محض مدعیان تدبیر حکایت می کند.

دولت روحانی برای برون رفت از مشکلات، صرفا به توافق با آمریکا و اروپا امید داشت تا آنجا که آقای بیژن زنگنه وزیر نفت وعده داده بود به ازاء هر حرف از توافقنامه برجام، مبلغ هزار دلار به جواد ظریف جایزه خواهد داد!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب