1400/02/23-01:32

واکنش دکتر احمدی‌نژاد به خبر کذب تزریق واکسن فایزر که در صداوسیما منتشر شد

دکتر احمدی‌نژاد: گفتیم مسئولان همگی واکسن زدند، ولی نگفتیم چی زدند؛ خودشان خودشان را لو دادند معلوم شد جنس خوب زدند!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب