1400/03/14-01:52

ابراز محبت مردم به دکتر احمدی نژاد در امامزاده پنج تن لویزان

من نه طرفدار شما بودم و نه به شما رای دادم. در دوره شما هم صاحبخانه شدم و هم صاحب ماشین دوم. ولی در دوره آقای روحانی، هم خانه ام را از دست دادم و هم ماشین دومم رو. شما فقط از ما راضی باشید!

حضور دکتر احمدی نژاد در امامزاده پنج تن لویزان ـ پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب