1400/03/15-15:14

ما به شما ارادت داریم بخاطر اینکه شما حقایق را می گفتی

 ما به شما ارادت داریم بخاطر اینکه شما حقایق را می گفتید، درد مردم را می گفتید. از این فسادها و مشکلات پرده برداری کردید. ما از پشت پرده ها خبر نداریم ولی شما حرف را زدید. کاش علت رد صلاحیت شما رو هم می گفتند!

➖ پارک شهر تهران ــ ۱۴ خرداد ۱۴۰۰

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب