1400/03/18-20:52

خلاصه گفتگوی مهسا ایرانیان با دکتر احمدی نژاد با چاشنی طنز!

برنامه مثبت جوانان از شبکه جهانی جوانان در قسمت سوم خود و دو روز بعد از رد صلاحیت آقای احمدی نژاد به سراغ وی رفته و گفتگوی متفاوتی را توسط مهسا ایرانیان انجام داده است.

نسخه کامل این برنامه بزودی از شبکه جهانی جوانان پخش خواهد شد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب