1399/04/26-23:20

حراج اورق بدهي و تامين كسري بودجه دولت

 حراج اورق بدهي و تامين كسري بودجه دولت

بانک مرکزی اعلام کرد از روش «حراج اوراق بدهی دولت» تاکنون ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت تامین شده است.

به گزارش دولت بهار به نقل از بانك مركزي، در راستاي دستيابي به هدف تورمي اعلامي و در چارچوب سياستگذاري جديد پولي، بانك مركزي تلاش مي‌كند با مديريت نقدينگي در جامعه و هدايت آن به سمت متقاضيان بخش واقعي همچون دولت، ضمن تامين نياز آنها از رشد كنترل نشده نقدينگي جلوگيري كند.

بر همين اساس اين بانك در چارچوب اجراي عمليات بازار باز كه در آن اعطاي تسهيلات به بانك‌ها منوط به اخذ وثيقه است، به دولت كمك كرده تا كسري بودجه خود را از طريق انتشار اوراق بدهي و فروش آنها به بانك‌ها و نهادهاي مالي غير بانكي تامين كند.

در اين روش كه «حراج اوراق بدهي دولت» نام دارد، دولت از منابع موجود در بازار پول تامين مالي و از مراجعه به بانك مركزي و دريافت پول پر قدرت خودداري مي‌كند.

در اين چارچوب تاكنون ۷ مرحله اوراق بدهي دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار ميليارد تومان كسري بودجه دولت از اين محل تامين شده بدون آنكه نقدينگي جديدي خلق شود.

برنامه تامين مالي كسري بودجه دولت از طرق حراج هر هفته توسط بانك مركزي برگزار مي‌شود و اوراق دولت به بانك‌ها و نهادهاي مالي غير بانكي فروخته مي شود. در اين سازوكار بانك مركزي حراج را برگزار كرده، دولت برنده حراج را مشخص، معامله در بازار سرمايه انجام و در نهايت وجه حراج به حساب خزانه واريز مي‌شود.

نظرات

اخبار مرتبط