1400/04/15-22:37

افشاگری معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری دولت در ماه آخر!

معاون قضایی دادستان کل کشور درباره خرابکاری دولت در ماه آخر گفت: معادن را به حراج گذاشته‌اند، اوباش را اجیر می کنند که مراکز دولتی را آتش بزنند!

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب