1400/04/21-15:59

افشاگری وزیر اسبق صمت درباره موجودی انبار کالاهای اساسی در سال ۹۲

وزیر اسبق صمت گفت: سال ۹۲ به دیدار روحانی رفتم و گزارشی از موجودی انبار کالاهای اساسی دادم که اوضاع خوبه و به تعداد کافی جنس هست. روحانی هم خوشحال شد و خیلی تشکر کرد. اما چند ماه بعد در یک سخنرانی گفت انبارهای خالی تحویل گرفته تا به جامعه بگوید به مذاکره نیاز داریم!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب