1400/04/23-18:02

توئیت های دکتر احمدی نژاد پیرامون تحولات افغانستان

توئیت های دکتر احمدی نژاد پیرامون تحولات افغانستان

دکتر احمدی نژاد ‏هشدار داد که سیاست‌های مداخله‌جویانه در افغانستان، منافع، مصالح، صلح و امنیت ملت‌های منطقه را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب