1400/07/14-15:15

کنترل تورم و تلاش برای ثبات نرخ ارز اولین وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی

کنترل تورم و تلاش برای ثبات نرخ ارز اولین وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ایجاد ثبات در بازار ارز حتما دنبال خواهد شد و راهکار‌های لازم در این زمینه اندیشیده شده؛ به گونه‌ای که آرامش در بازار ارز در ماه‌های آینده حاکم خواهد شد.

به گزارش دولت بهار، علی صالح آبادی، رئیس کل جدید بانک مرکزی با اشاره به مهم ترین اولویت های بانک مرکزی در دوره مدیریتی پیش روی خود، گفت: کنترل نرخ تورم یکی از مهم ترین اولویت های بانک مرکزی است، که با کمک تیم اقتصادی دولت، وزارت اقتصادی و دارایی، وزارت صمت و سایر وزارت خانه های ذی ربط به کنترل آن خواهیم پرداخت، آرامش را در ماه های آینده در بازار های مختلف در کشور شاهد باشیم.

او ادامه داد: ایجاد ثبات در بازار ارز حتما دنبال خواهد شد و راهکار های لازم در این زمینه اندیشیده شده  به گونه ای که آرامش در بازار ارز در ماه های آینده حاکم خواهد شد. در حوزه های مختلفی که بانک مرکزی در اختیار دارد؛ مانند نظارت بر شبکه های بانکی و سیستم آن ها، کنترل پایه پولی و بحث اضافه برداشتی که بانک ها ممکن است از بانک مرکزی داشته باشند برنامه ریزی خواهد شد.
 
وی افزود: از طرفی هم کسری بودجه ای که برای دولت حادث شده را طی برنامه و همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی مهار خواهیم کرد تا افزایش بی رویه در زمینه پایه پولی نداشته باشیم. هدایت منابع سیستم بانکی به بخش های تولیدی و مولد، بخش های دانش بنیان، شرکت های کوچک و متوسط، حوزه مسکن و سایر حوزه هایی که در اقتصاد ملی نقش مولد و تولیدی دارند در اولویت های تصمیم گیری خواهند بود که این هم می تواند به آرامش در زمینه اقتصادی کمک کند.
 
این مقام مسئول گفت: بانک مرکزی در تلاش است که آرامشی را در فضای اقتصادی ایجاد کند که با کمک سایر دستگاه های ذی ربط این امکان پذیر خواهد بود. در حوزه سیاست های ارزی به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی هستیم که افزایش پیدا کند زیرا در شرایط فعلی نیاز کشور به این نوع صادرات بسیار زیاد است و این مقوله جزو اولویت های راهبردی بانک مرکزی خواهد بود و سیاست های مشوق صادرات غیر نفتی را دنبال خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در بحث واردات هم اولویت در حمایت از تولید داخل است لذا سیاست های ارزی هم در همین جهت سامان دهی خواهند شد، بحث رفع تعهد ارزی از وارد کنندگان بحث بسیار مهمی است.

این مقام مسئول گفت: شرکت هایی که ارز دریافت می کنند باید کالاها را وارد کشور بکنند و صادر کنندگان هم ارز حاصل از صادرات را باید به چرخه تجاری کشور بازگردانند.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: تعامل با کشورهای دوست و همکار در حوزه مبادلات ارزی از موضوعات مهم در این زمینه است که دنبال خواهیم کرد و بتوانیم ارز را وارد کشور کنیم و وارد چرخه تجاری کشور قرار بگیرد و ارزهایی که در مناطق مختلف نیاز به آزادسازی دارند باید آزاد شوند و از طریق واردات، به داخل کشور آورده شوند. خوشبختانه در حال حاضر فضای مثبتی را شاهدیم و فکر میکنم با سازو کارهایی که در دولت اندیشیده شده در روز ها و ماه های آینده وضعیت رو به بهبودی را تجربه خواهیم کرد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب