1400/05/28-15:32

یادداشت دکتر علی ذبیحی/ ماموریت و مسئولیت!

یادداشت دکتر علی ذبیحی/ ماموریت و مسئولیت!

بیل گیتس که باید او را در زمره نوادگان همان قوم شیطانی ایستاده در برابر حضرت موسی(ع) دانست، نه فقط نگران مرگ میلیونها انسان با استفاده از روشهای شیطانی مانند اپیدمی یک ویروس دست ساز نیست، بلکه خود به ارائه پیشنهادهای ضد بشری در این زمینه نیز مبادرت می ورزد.

دولت بهار/ دکتر علی ذبیحی: بیل گیتس که اغلب در باره مسائل مهم جهان به اظهارنظر می پردازد، اخیرا در ارتباط با "دو فاجعه مرگبار گرمایش جهانی و بیوتروریسم" نیز سخن گفته و اظهار عقیده کرده است که زندگی بشر تحت تاثیر این دو رویداد تهدید خواهد شد.

بیل گیتس و افرادی نظیر او ، زاییده تفکر سرمایه داری غرب هستند که برای پول و سرمایه اصالت قائل هستند و آن را بر هر امری از جمله، کرامت انسانها ترجیح می دهند، بگونه ای که برای "پول" اصالت قائل شده و آن را جایگزین "خدا" می دانند.

آنها مشکل اصلی کره خاکی را جمعیت زیاد آن می دانند و برای حل این مشکل، اهتمام خویش را معطوف به برنامه ریزی در جهت نابودی بخش مهمی از انسانها کرده اند.

امثال بیل گیتس را باید نتیجه ارتباط تنگاتنگ انگلیس و صهیونیسم در طراحی و ترویج مکتب کاپیتالیزم دانست، که سود و سرمایه را اصل می پندارد و کاخ باکینگهام نیز مرکز این تفکر شیطانی است. 

غرب و در راس آن انگلیس که حدود ششصد سال از طریق اشغال سرزمین های مختلف، بر بسیاری از نقاط جهان سلطه داشتند، بخش عمده ای دارایی ها و ثروت کره زمین را از اختیار ملت های مختلف خارج ساختند و فلاکت و گرسنگی را بر میلیاردها انسان در افریقا، آسیا، آمریکای مرکزی و جنوبی تحمیل کردند.

نتیجه چنین رویکردی، تضعیف شدید ارزشهای اخلاقی و انسانی و گسترش فرهنگ شیطانی "کسب پول به هرقیمت ممکن" در بخش های مهمی از جامعه بشری بوده است، تا آنجا که امروزه میلیاردها انسان برای زنده ماندن، کرامت، آزادگی و عزت خود را نادیده می انگارند و به هر کاری تن می دهند تا قوت لایموتی را به دست آورند.

در چنین فضایی است که صفاتی همچون گذشت، ایثار، صداقت، همدلی، همیاری، پاکی، رضایتمندی، خلوص، بردباری، قناعت و ... روز به روز در جامعه انسانی رنگ می بازد و خصلت هایی شیطانی نظیر ثروت اندوزی از طریق ربا خواری، کم فروشی، احتکار، تقلب و متاثر از آن ظلم، تفرقه، حرص، بی تفاوتی و ... گسترش می یابد.

غرب در سایه سرمایه سالاری و با تاسی به شیوه های هنرمندانه و مردم پسند، تقریبا تمام نخبگان علمی و در نتیجه آخرین دستاوردهای علم و دانش، تکنولوژی، صنعت و نهادهای اقتصادی همچون بانک، بیمه، بازرگانی و نهاد های مدنی و از همه مهمتر بخش مدیریت را در بسیاری از کشورها با خود همراه کرده است.  

بر این اساس، شاهد این واقعیت تلخ هستیم که در تمام منازعات دنیا، غرب منفعت طلب با پنهان شدن در زیر عناوین عوام پسندی همچون حقوق بشر، آزادی و ... خود را به یک طرف تمام منازعات تبدیل کرده است. جنگهای خاورمیانه و شمال آفریقا، تا افغانستان نمونه روشنی از این ادعاست. آیا جز این است که مدیریت شیطانی غرب، در عمل و با زیرکی و هنرمندی، خود را جانشین خدا در زمین و " پول " را کعبه آمال انسانها قرار داده است؟!

مگر قوم موسی گوساله سامری را در مقابل خدا قرار نداد، امروز هم نوادگان صهیونیست آنها، برای به بند کشیدن انسانها " پول " را جایگزین گوساله سامری کرده اند و برای حیات و ممات انسانها تصمیم می گیرند.

این ضرب المثل معروف که گفته اند "پول را روی سنگ بگذارید، آب می شود"، ریشه در همین تفکر، در تاریخ بشر دارد.

نتیجه طبیعی این جهت گیری، شکل گیری سیل مهاجرت از اقصی نقاط دنیا با هر آیین و فرهنگی، به سمت غرب است.

بیل گیتس که باید او را در زمره نوادگان همان قوم شیطانی ایستاده در برابر حضرت موسی(ع) دانست، نه فقط نگران مرگ میلیونها انسان با استفاده از روشهای شیطانی مانند اپیدمی یک ویروس دست ساز نیست، بلکه خود به ارائه پیشنهادهای ضد بشری در این زمینه نیز مبادرت می ورزد. 

با تدبری غیرمتعصبانه در سر نوشت کره خاکی و نقش ایران و ایرانیان در این روند، می توان به این حقیقت پی برد که در دستگاه الهی حساب و کتاب دقیقی حکمفرما است.

وقتی تاریخ کهن قوم پارس (فراتر از ایران امروز) مورد کند وکاو قرار میگیرد، گویی ماموریت خاصی به او سپرده شده است. فرهنگ انسانی این قوم که ریشه در آموزه های الهی دارد، از چند هزار سال پیش زبانزد عام و خاص بوده است، در حالی که اکثر قوم حضرت موسی (ع) در طول تاریخ، به ویژه صهیونیسم بین الملل، پرچم دار فرهنگ ضد انسانی بوده است.

اکثر ایرانیان از ابتدا موحد بوده و قبل از حمله اعراب، اسلام را با آغوش باز پذیرفته بودند.

تاریخ چند هزار ساله ایران با وجود آنکه بیانگر فراز و نشیب های فراوان است، ولی ملت ایران هیچگاه از پافشاری بر حق و پیمودن راه حق دست نکشیده است.

مردم ایران با آن پیشینه غنی تاریخی و فرهنگی، همواره کوشیده اند تا سهم به سزای خود را در رشد و اعتلای بشر ایفا کنند. از بزرگ مردانی همچون کوروش و داریوش در تاریخ چند هزار ساله ایران تا مصلحان بزرگی همچون قائم مقام فراهانی، امیرکبیر، مدرس، آیت الله کاشانی، مصدق، خمینی کبیر در دو قرن اخیر، پیوسته تلاش کرده اند تا در مسیر رشد و تعالی انسان، اثرگذار باشند و حرکت بشر را چند گام به جلو ببرند.

به رغم تمامی مجاهدت های ملت ایران، قدرت های شیطانی به دخالتهای فراوانی در ایران مبادرت ورزیده اند تا این تلاش های انسانی را مختل سازند. از جمله آنها می توان به کودتای انگلیسی- امریکایی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره کرد، اقدامی که برای چندین دهه، منجر به وقفه در پی جویی اهداف متعالی و انسانی ملت ایران را شد. با این همه، تاریخ و فرهنگ ایران گواه آن است، که مردم ایران هیچگاه سلطه خارجی یا استکبار داخلی را بر نتافته اند که به اعتقاد نگارنده، می توان این امر را از امتیازات مبارک الهی به ایرانیان دانست.

در سال ۱۳۵۷ اگرچه عوامل گوناگونی در سقوط رژیم ستمشاهی نقش داشتند، ولی زمانی که شاه خود را سایه خدا معرفی می کرد، تحملش برای مردم موحد ایران سخت بود. لذا پنجه در پنجه قدرتمندترین حکومت وابسته به نظام سلطه در ایران انداخت و او را به زانو در آورد. 

مردم ایران برای دستیابی به اهداف متعالی و آرمان های بلند انسانی خود، سنگ تمام گذاشته و با فداکاری و گذشت، ارزشمندترین سرمایه های انسانی و مادی خود را تقدیم کرده اند، بنابراین اگر آنها امروز از وضع موجود، ناراحت و عصبانی هستند و از هر فرصتی برای به نمایش گذاشتن اعتراضات به حق خود استفاده می کنند، در واقع به دنبال تحقق مطالبات تاریخی خویش هستند که ریشه در ارزشهای انسانی و الهی آنها دارد، به این معنا که نمی پذیرند شیاطین خارجی با کمک عوامل داخلی خود و با لطایف الحیل، ثروت خدادای این سرزمین را غارت کنند و ملت ایران ناگزیر از تحمل شرایط سخت و دردناک ناشی از تحمیلات شیطانی آمریکا و اروپا باشد.

چنین به نظر می رسد که تا فرعون و فرعونیان هستند، ماموریت مردم ایران تمام نشده و این ماموریت فراتر از مشکلات معمول جامعه است و با

مصائب و مشکلات تحمیل شده به ملت ایران از سوی قدرتهای شیطانی و استکباری، هرچند موجب رنجش بیش از حد ایرانیان گردیده است، اما مردم ایران پی جویی آرمان ها و اهداف بلند انسانی را فراموش نکرده اند و به برنامه ریزی برای پیشبرد این ماموریت و مسئولیت بزرگ خود استمرار خواهند داد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب