1400/07/25-23:11

مادرتان عزادار نعش نکبت‌تان شود!

به گزارش دولت بهار، سردبیر ساده نیوز در واکنش به خبرسازی های دروغین درباره سفر دکتر احمدی نژاد به امارات نوشت:

می گفتند احمدی نژاد ممنوع الخروج است و قرار است اگر اجازه خروج به او برای بازدید از اکسپو را ندهند، در فرودگاه سر و صدا کند!

اما احمدی نژاد با "پاسپورت سیاسی" و کاملا رسمی رفت امارات و مورد استقبال مقامات ایرانی هم قرار گرفت.

عکسی را منتشر کردند و گفتند احمدی نژاد به غرفه اسرائیل رفته است اما غرفه ویتنام بود!

گفتند احمدی نژاد نمی آید و پناهنده می شود اما حالا احمدی نژاد درحال بازگشت است و همین ها دوباره همه جا شایعه پخش کرده اند که اماراتی ها او را دیپورت کرده اند!

مادرتان به عزایتان بنشیند که یک روده راست توی شکمتان نیست!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب