1399/04/31-11:25

عرضه دو ETF دیگر پیش از پایان نیمه اول سال

 عرضه دو ETF دیگر پیش از پایان نیمه اول سال

معاون وزير اقتصاد و دارايي گفت: دو ETF (صندوق سرمايه گذاري) دولتي ديگر تا پيش از پايان نيمه اول سال عرضه خواهند شد.

به گزارش دولت بهار، عباس معمارنژاد، معاون وزير اقتصاد و دارايي گفت: در نيمه اول امسال دو ETF دولتي ديگر به ترتيب با تخفيف ٢٠ تا ٣٠ درصدي بر اساس قيمت ميانگين يك ماه آخر سهام در بورس منتهي به آگهي واگذاري به همه دارندگان كد ملي ايراني واگذار مي‌شود. بر اين اساس صندوق دارا دوم از گروه پالايشي (شبريز، شپنا، شتران، شبندر) و صندوق دارا سوم مركبي از گروه فلزي و خودرويي (فولاد، فملي، خودرو، خساپا) است.

در ادامه جزئيات اين دو صندوق را مشاهده مي كنيد:

الف:دومين ETF صندوق واسطه‌گري پالايشي مركب از باقيمانده سهام دولت در ۴ پالايشگاه تهران، تبريز، بندرعباس و اصفهان است.

دومين ETF صندوق واسطه‌گري

پالايشگاه تهران
(شتران)
پالايشگاه تبريز
(شبريز)
پالايشگاه بندرعباس
(شبندر)
پالايشگاه اصفهان
(شپنا)


ب: سومين ETF صندوق واسطه‌گري صنعت (شامل باقيمانده سهام دولت در شركت فولاد مباركه، ملي مس ايران، ايران خودرو و سايپا) است.

سومين ETF صندوق واسطه‌گري

فولاد مباركه
(فولاد مباركه)
ملي مس ايران
(فملي)
ايران خودرو
(خودرو)

سايپا
(خساپا)

 

نظرات

اخبار مرتبط