1400/08/19-14:09

پیام دکتر احمدی نژاد به مناسبت سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی

 پیام دکتر احمدی نژاد به مناسبت سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی

دکتر احمدی نژاد در پیامی به مناسبت سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی از مبتکران و رهبران نهضت ملی شدن نفت، وی را انسانی آگاه و فداکار و برخوردار از درک و شناختی عمیق نسبت به چگونگی استیلای استعمار پیر بر مناسبات ایران و برافرازنده پرچم آزادی و رهایی ملت ایران از سلطه و استبداد وابسته به آن توصیف کرد.

به گزارش دولت بهار، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

19 آبان مصادف با سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی است. آن مرد مومن و وطن پرست از مبتکران اندیشه ملی شدن نفت و از رهبران آگاه و فداکار آن نهضت بود. او با درک و شناخت عمیق از شرایط سیاسی، علل ضعف ایران و چگونگی استیلای استعمار پیر بر مناسبات، منابع و سرنوشت ملت ایران، جوانمردانه پرچم آزادی و گسستن زنجیرهای سلطه و استبداد وابسته به آن را بر افراشت.

نهضت ملی نفت به ظاهر شکست خورد و رهبران آن، در حصر و تبعید و زندان شدند و یا مانند شهید دکتر فاطمی به دستور مستقیم و پافشاری استعمار به شهادت رسیدند لکن اندیشه آزادی، استبداد ستیزی و پافشاری بر استقلال و مقابله با سلطه بیگانه بسیار عمیق تر ، شاداب تر و به روزتر، در دل و اندیشه نسل های این سرزمین جاری است.

سخنان این شهید قبل از تیرباران شدن، سند روشنی بر ایمان و باورها، عمق اندیشه و نگاه بلند و اعتماد او به نسل های آینده و جوانان و امید به آینده درخشان این سرزمین اهورایی است.

مشاهده شرایط و مسائل امروز و مقایسه آن با دوران نهضت ملی شدن نفت ،عمق اندیشه، تدبیر و استحکام اراده و گستره ایمان و مقاومت مردم و رهبران این نهضت را به خوبی نمایان می سازد و این سوال را تداعی می کند که اگر قرار بود امروز نفت ملی شود، به چه نتیجه ای می انجامید؟

معتقدم آرمان ملی شدن نفت به آن معنایی که منافع نفت کلا متعلق به مردم و در اختیار آنان باشد، هنوز در نیمه راه است و محقق نشده است. این موضوع، از کارشکنی های زیاده خواهان و عوامل استعمار در برابر اجرای تصمیم "بازگرداندن در آمد نفت به مردم"، به خوبی آشکار می شود.

گرچه امروز از محصول آن نهضت یعنی درامد نفت بهره می برند و همزمان به دنبال نفی و حذف تمام فداکاران نهضت ملی هستند، لیکن یاد و نام همه شهیدان راه آزادی و وطن بویژه شهدای نهضت ملی نفت و رهبران فداکار آن برای همیشه زنده و الهام بخش خواهد بود.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب