1400/08/24-12:32

قدرت واقعی یا قدرت کاذب!

 قدرت واقعی یا قدرت کاذب!

آقای طائب باید متوجه باشد که قدرت موثر در برابر دشمن، توان نظامی و شاخ و شانه کشیدن های دور از واقعیت نیست، بلکه هوشیاری برای مسدود ساختن راه نفوذ جواسیس بیگانه به تنگناهای اداره کشور، جلوگیری از ترور دانشمندان هسته ای، خارج کردن انبوهی از اسناد سری کشور و سرقت اسناد هوافضای ایران از اتاق رئیس این سازمان است!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: آقای مهدی طائب رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار: مذاکره کنندگان ما باید به دشمن تفهیم کنند که اگر حق ما را با صحبت و عدالت ندهند، آن را با قدرت از او خواهیم گرفت.

قدرت فقط در برخورداری از اسلحه، موشک، تانک، هواپیما و نظایر آن خلاصه نمی شود و اگر بخواهیم قدرت حقیقی را در همین ابزارها جست و جو کنیم، باید واقع بین باشیم و بی حساب و کتاب، ملت ایران را به صف مواجهه با دشمن غدار و اذناب کوچک و بزرگش در گوشه و کنار دنیا نکشانیم.

بی تردید قدرت واقعی در اندیشه برتر و فهم و درک‌ صحیح از پدیده ها و شرایط مختلف، توان مواجهه هوشمندانه و مدبرانه با طراحی های پیچیده و رمز آلود دشمن و همچنین ظرفیت دفاع موثر و تمام کننده از منافع ملی است.

قبل از هر چیز باید واقعیت قدرت دشمنانمان را به رسمیت بشناسیم و سپس خود را به نحو شایسته ای مجهز کنیم تا به سطح مناسبی از صلاحیت برای برهم زدن برنامه های آنان دست پیدا کنیم.

ندیدن ضعف های اساسی که طی سالیان مدید پاپیچ ملت ایران شده است، ثمره ای جز تکرار خطاها و اشتباهات غیرقابل جبران و تحمیل آسیب های هرچه بیشتر به منافع کشور را به دنبال نخواهد داشت.

آنقدر مردم را از ریسمان سیاه و سفید ترساندند و از مذاکره، بیمناک و هراسان کردند که وقتی فرصتی برای گفت و گو پیش آمد، طرف های ایرانی از هول حلیم به داخل دیگ افتادند و دست و پای خود را آنچنان گم کردند که نفهمیدند چگونه وارد بازی پیچیده و دوسر باخت دشمن شده اند.

آنقدر ناشیانه و خام اندیشانه با بیگانگان مذاکره کردند که اصلا متوجه نشدند چگونه برجام نافرجام را به خوردشان دادند و این در حالی بود که در داخل کشور به شکل حیرت انگیزی به اغوای دشمن تن دادند و حتی برایش کف زدند و هورا کشیدند!

در حالی که هنوز از شکست سخت و گیج کننده برجام منتهی به تحریم های سنگین دشمنان بیرون نیامده اند و از آن درس عبرت نگرفته اند و خود را به شکل مناسبی تجهیز نکرده اند، بار دیگر زمزمه مذاکرات را سر داده اند، بی آنکه بدانند اکنون شرایط ایران برای ورود به هیچ مذاکراتی مهیانیست! بی گدار به آب زدن، برتداوم خسارات سنگین به ملت وکشور خواهد افزود.

نه فقط درباره ذخایر کشور و توانمندیهای ایران، اطلاعات دروغ و بی پایه و اساس منتشر گردید، بلکه در طول ده سال اجازه داده شد تا با سیاست های غلط و ناکارامد، اقتصاد کشور به ورطه ورشکستگی کامل کشانده شود که نتیجه آن در شرایط امروز، غیرممکن شدن هرگونه مذاکره موثر و سازنده ای برای تامین منافع ملی است.

بر این باورم که ابتدا باید ضعف های بزرگ و کوچک مذاکرات برجامی به دقت شناسایی و یک به یک، مورد مداقه و مطالعه قرار گیرد و اهتمام مضاعفی برای برطرف کردن آنها، به کار بسته شودو همزمان به تقویت بنیه های اقتصادی کشور بپردازند تا طرفهای ایرانی بتوانند با دستانی گشاده و انشاالله با افکاری منسجم و هدفمند، به سمت مذاکره با بیگانگان بروند.

علاوه بر این باید در نظر داشت که قدرت واقعی در جاری بودن اراده و خواست مردم است. تضییع آشکار حقوق اساسی مردم، ایجاد نارضایتی فزاینده در جامعه و حذف بخش مهمی از مردم از عرصه تصمیم گیری، یک خطای راهبردی است که نتیجه ای جز تسلط دشمن و به تسلیم واداشتن کشور و ملت در بر نخواهد داشت.

آقای طائب باید متوجه باشد که قدرت موثر در برابر دشمن، توان نظامی و شاخ و شانه کشیدن های دور از واقعیت نیست، بلکه هوشیاری برای مسدود ساختن راه نفوذ جواسیس بیگانه به تنگناهای اداره کشور، جلوگیری از ترور دانشمندان هسته ای، خارج کردن انبوهی از اسناد سری کشور و سرقت اسناد هوافضای ایران از اتاق رئیس این سازمان است!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب