1400/08/25-08:25

دکتر احمدی‌نژاد: مردم مقصر نیستند/ در این سی چهل سال خاصیت‌تان برای جامعه چه بوده؟! + فیلم

دکتر احمدی‌نژاد: مردم مقصر نیستند/ در این سی چهل سال خاصیت‌تان برای جامعه چه بوده؟! + فیلم

دکتر احمدی نژاد گفت: شما چند دهه همه چیز دستتان بوده است، می شود بگویید در این سی چهل سال، خاصیت تان برای جامعه چه بوده است؟ چه کرده اید؟ یک گزارش کار بدهید. اگر جایی خدمتی به مردم کرده اید، عمرانی کردید، مشکلی را برطرف کردید، سختی هایی را از دوش مردم برداشتید، حوزه کاری یا عرصه ملی را خوب مدیریت کردید، یک گزارش بدهید تا مردم بدانند که خاصیت شما برای مردم چه بوده است؟ شما همیشه طلبکار هستید!؟

به گزارش دولت بهار، دکتر احمدی نژاد روز گذشته در اظهاراتی به تلاش شیطان برای اثبات برتری خود از طریق گسترش کینه ورزی، فقر، ظلم، جنگ‌، رو در رو ر قرار دادن ملت ها و همچنین تضعیف و تحقیر انسان ها اشاره کرد و گفت: شیطان برای سلطه بر انسان، توده های مردم را از عرصه های تصمیم گیری کنار می زند و امور آنان را به دست یک عده قلیل و تحت کنترل خویش می سپارد که همواره مردم را مسئول و مقصر در بروز و پیدایش مشکلات معرفی می کنند.

متن کامل سخنان دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يدیه

خدمت ملت عزیز ایران سلام عرض می کنم.

همان طور که اطلاع دارید در چند نوبت درباره شیطان و نقشه ها و طراحی های شیطان علیه ملت ها و انسان ها صحبت کردم.

خدای متعال شیطان را به عنوان دشمن آشکار معرفی می کند و همه را از همراهی با او، عبودیت او و از قرار گرفتن در نقشه های او برحذر می دارد.

شیطان چند کار انجام می دهد؛ اول اینکه انسان ها را از یاد انسان کامل ، یعنی " امام " که درواقع تجلی حقیقت خود انسان هاست، غافل می کند و در واقع انسان ها را از خودشان غافل می کند تا یادشان برود چه کسی هستند؟ مقام و مرتبه شان در این عالم چیست؟ استعدادهایشان چیست؟ کجا باید بروند؟ چه باید بکنند؟ عزتشان تا چه حد است و کرامتشان تا کجاست؟

کسیکه حقیقت خودش را فراموش کند، دچار سرگشتگی است.

دومین کاری که شیطان انجام می دهد این است که تمام همتش را بسیج می کند تا انسان ها را زمین بزند و برتری خودش را اثبات نماید. به همین دلیل از شیطنت ها و توطئه های شیطان غافل هستیم، شیطانی که ممکن است خیلی اوقات در لباس و قامت انسان ظهور کند و نقشه هایش را در جامعه انسانی پیاده کند.

عرض کردم که شیطان به دنبال تحقیر انسان هاست چون ادعا دارد که برتر از انسان است، بنابراین انسان ها باید ضعیف، لگدمال و تحقیر شوند تا برتری او به اثبات برسد.

شیطان دنبال فقر، کینه، جنگ و رو در رو قرار دادن ملت هاست تا از رهگذر آن، انسان‌ها تضعیف و تحقیر شوند و شیطان بتواند برتری خودش را اثبات کند.

امروز می خواهم یک مورد دیگر از طراحی های شیطان علیه انسان ها را خدمت شما عرض کنم.

شیطان تلاش می کند تا توده های مردم را از عرصه های تصمیم گیری کنار بزند و کار را در دست یک عده قلیلی قرار بدهد، چرا؟ به دو دلیل. اول اینکه آن عده قلیل را می تواند مدیریت کند. بالاخره مدیریت کردن یک تعداد محدود، خیلی آسانتر از مدیریت 8 میلیارد یا مدیریت 85 میلیون نفر است.

دوم اینکه از طریق آنها، نقشه هایش را علیه 85 میلیون، اجراء می کند. پس در طول تاریخ شیطان دنبال این بوده که مردم از عرصه تصمیم گیری، تعیین سرنوشت و اثرگذاری پایدار در مناسبات اجتماعی برکنار بمانند و کار دست عده قلیلی بیفتد.

وضع دنیا و اوضاع ایران را ببینید. ثروت، قدرت و اختیارات دست یک عده قلیل است و اکثریت مردم هم در فقر و تبعیض و فشارهای گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به سر میبرند!

ببینید شیطان چگونه رفتار می کند؛ مشکلات اقتصادی پیدا شده است، چرا پیدا شده است؟ یک عده سیاست ها، برنامه ها، پول، اختیارات و همه چیز دستشان است ولی هیچ چیز دست مردم نیست اما چه کسی مقصر است؟ مردم مقصر هستند!

کرونا پیدا شده است. اختیار، تشخیص، تصمیم، تحمیل و همه چیز دست یک عده خاص است اما وقتی می خواهند برای کرونا مقصر پبدا کنند، سراغ مردم می آیند. می گویند مردم مقصر هستند، مردم رعایت نکردند، مردم مسافرت رفتند، مردم دیر خوابیدند، مردم مهمانی رفتند، به انحاء مختلف تقصیرها را گردن مردم می اندازند. اختیارات و تصمیم و سیاست جای دیگر است اما مردم مقصر معرفی می شوند!

اگر آسیبی در بخش فرهنگ پیدا شود، تمام آن هایی که پول، اختیارات، قدرت، سازمان ها و نهادها، همه دستشان متمرکز است، می گویند مردم خراب هستند! مردم اشکال پیدا کردند! مردم رعایت نمی کنند! باز اینجا هم مردم مقصر هستند.

اخیرا هم که یک عده ای عدم بارش باران و خشکسالی و تبعات سنگین آن را متوجه مردم کردند. می گویند اگر مردم دیندار باشند، باران می آید. اگر باران نمی آید و خشکسالی است، بخاطر این است که مردم دین ندارند، اشکال از مردم است و این را هم گردن مردم می اندازند! چه کسانی؟ کسانیکه همه ثروت، قدرت و اختیارات دستشان است و مردم را کاملا از صحنه کنار زده اند. مردمی که هیچ تاثیری در عرصه اجتماعی ندارند یا تاثیرشان بسیار اندک و غیرتعیین کننده شده، مقصر عدم بارش باران می شوند! می گویند اگر مردم دیندار باشند، باران می آید و حالا که خشکسالی است، نشانه این است که مردم دیندار نیستند!

من می خواهم چند نکته را خدمت شما مردم عزیز عرض کنم؛

1- چگونه است که همه قدرت، ثروت، سیاست، برنامه ریزی و اختیارات همه یک طرف است و مردم دست خالی هستند اما مشکلات که بوجود می آید، مردم مقصر هستند!؟ این روحیه تکبر و برتری جویی، روحیه حقیر دیدن مردم و روحیه مقصر دانستن مردم از کجاست؟

2- این کدام دین و تقوایی است که یک عده قلیلی دارند و 8 میلیارد ندارند!؟ 85 میلیونی که از ظلم، تبعیض، فقر، بی صداقتی، دروغگویی و ناجوانمردی بیزار هستند و دنبال عدالت، صداقت، برادری و انسانیت هستند، ندارند!؟ این چگونه دینی است که فهم آن اینقدر مشکل است و یک عده قلیلی دارند و آن عده قلیل، خودشان را نماینده دین معرفی می کنند، ادعا می کنند این ها معرف دین هستند، هر چه که این ها می گویند، دین همان است! این چگونه دینی است؟

معیار، تریبون، قدرت و اختیارات هم دست خودشان است، تصمیم می گیرند و تحمیل می کنند و مردم هم مجبور هستند تبعیت کنند. مشکلات را مردم تحمل می کنند، باز مردم مسئول هستند و دین هم ندارند! این چه دینی است که این وضعیت را توجیه می کند؟

من سوال می کنم؛ این کدام دین است که در برابر فقر، ظلم، تبعیض، بی خانمانی مردم و در برابر آوارگی آنان بی تفاوت است؟! این دین خداست؟ دینی است که پیامبر خدا آورده است؟ این کدام دین است که به جای گرفتن‌ یقه ظالمان و مفسدان و دزدها و غارتگران و خودبرتربین ها و مسببین وضع موجود جهان، یقه مردم مظلومی که تحت تاثیر تصمیمات، سیاست ها و تحمیل ها، در شرایط نامناسب زندگی می کنند و صدایشان هم به جایی نمی رسد، یقه این ها را می گیرد و این ها را مقصر جلوه می دهد!؟ این کدام دین است!؟

خیلی از این ها اول انقلاب محتاج کمک های مردم بودند. مردمی که خودشان هم وضعشان خیلی خوب نبود اما حالا چند دهه گذشته و این ها همه ثروتمند شدند، اوضاعشان خوب شده، به آلاف و الوف رسیده اند، تکیه بر ثروت ملت زده اند و از قدرت فوق العاده برخوردارند و اکثریت مردم در نداری و مشکلات و در سختی ها به سر می برند و آنوقت آنهایی که اول آنگونه بودند و حالا اینگونه شده اند، مردم را متهم می کنند که بله! آنها مقصر و موجب این اوضاع هستند، مردم باعث فقر و‌ خشکسالی و مشکلات هستند!

اگر این ادعا را قبول کنیم و بگوییم بسیار خوب! حرف شما درست است، پس کشورهای دیگری که مردم برخوردار هستند و بارندگی زیاد است، معنایش این است که آنجا مردم دیندارتر هستند!؟ آیا اینجا این سوال پیش نمی آید که نقش رهبران دینی در این دینداری و بی دینی چه هست!؟ نباید سوال کرد!؟ یعنی این ها دارند اینجا مصرانه می گویند مردم ما، مردم خوبی نیستند! آیا این ادعا درست است؟ کسی می تواند ادعا کند که توده های مردم بد هستند و یک عده قلیلی خوب هستند!؟ هر کس اینگونه فکر کند، باید پرسید این فکر از کجاست؟ فکر الهی است یا شیطانی؟

3- این ها ادعا می کنند که همه تلاششان را بکار گرفته اند، اصرار داشته و دارند، حتی مردم را تحت فشار قرار دادند که با معیاری که مد نظر آنهاست، دیندار شوند اما بعد از چند دهه اعتراف می کنند که مردم دیندار نیستند یعنی به صراحت دارند می گویند در کار خودشان شکست خوردند!

من سوال می کنم؛ شما همه توان خودتان را بکار گرفتید، همه اختیارات را داشتید، اصرار کردید، تحمیل کردید، مردم را تحت فشار قرار دادید اما به گمان شما، مردم قبول نکردند، مردم وضعیت دینی شان بدتر از چند دهه قبل شده است. سوال اینجاست که شما چه اصراری دارید که در این مناصب بمانید!؟ چه اصراری دارید که این کار را ادامه بدهید!؟ مردم را به حال خودشان رها کنید. شما تلاشتان را کردید، اصرار کردید، فشار آوردید، حتی بعضی جاها با مردم برخوردهای شدید کردید ولی مردم قبول نکردند بلکه به ادعای خودتان، آن داشته های قبلی شان را هم کنار گذاشته اند، خب چه اصراری دارید که باز هم باشید و همچنان این مناصب، مراکز قدرت و تریبون ها را بطور انحصاری در اختیار خودتان داشته باشید!؟

البته ملت ایران هزاران سال، قبل از اینکه شما باشید، دیندار بودند و حتما باز هم دیندار خواهند بود، زمانیکه شما نباشید. ملت دیندار است. اتهام بی دینی به مردم، حتما یک اتهام بزرگ و مستوجب عقوبت است و حتما هم عقوبت خواهد شد.

کسانیکه همه چیز دستشان بوده، خودشان را کنار می کشند تا مردم را متهم کنند! خدا، جامعه و نسل ها از این ظلم بزرگ می گذرند!؟

من به آنها قول می دهم که اگر مناصب را رها کنند، مردم از کارشان استقبال خواهند کرد، خیلی خوشحال می شوند، به نظرم مردم حاضرند به آن ها جایزه هم بدهند. دست از سر ما بردارید!

4- اگر انصاف و عدالتی باشد، باید از مردم تجلیل کرد. مردمی که اینقدر صبور هستند. چند ده سال یک عده ای را تحمل کردند. نابسامانی ها، بی صداقتی ها، ظلم ها، سوءاستفاده ها و غارت ها را تحمل کردند.

بایستی که به مردم جایزه داد نه اینکه آنها را متهم، تهدید و تحقیر کرد، نه اینکه همه مسائل را گردن آنها انداخت! باید متواضعانه از مردم عذرخواهی و از آنها تشکر کرد که چه مردم بزرگی هستید که یک عده ای را تحمل کردید نه اینکه مردم را متهم کنیم!

من می خواهم از طرف مردم از این کسانیکه در کشور ما چنین ادعایی دارند، بخواهم و بگویم شما چند دهه همه چیز دستتان بوده است، می شود بگویید در این 40-30 سال، خاصیت تان برای جامعه چه بوده است؟ چه کرده اید؟ یک گزارش کار بدهید. اگر جایی خدمتی به مردم کرده اید، عمرانی کردید، مشکلی را برطرف کردید، سختی هایی را از دوش مردم برداشتید، حوزه کاری یا عرصه ملی را خوب مدیریت کردید، یک گزارش بدهید تا مردم بدانند که خاصیت شما برای مردم چه بوده است؟

شما همیشه طلبکار هستید!؟ شما از آسمان افتاده اید و مردم برده شما هستند!؟ شما هیچ مسئولیتی ندارید!؟ در حالیکه همه چیز دست شما بوده است. همیشه تریبون داشته اید و یکطرفه حرف زدید، حالا گزارش کار بدهید. کجا را آباد کرده اید؟ کدام گره اقتصادی یا فرهنگی را باز کرده اید؟ اگر متفکر هستید، ایده یا نظریه ای داشتید، بفرمایید! اگر یک گره اجتماعی باز کرده اید، بفرمایید. رابطه ملت را با دنیا خوب کردید، بفرمایید. بالاخره شما از همه امکانات و اختیارات برخوردار بودید. بفرمایید خاصیت شما برای ملت چه بوده که حالا ملت اینهمه شما را تحمل کرده است، باز هم باید تحمل کند!؟ البته علی الظاهر این ها حکمشان را از جای دیگری می گیرند اما غافلند که اعتبار همان حکم هم به مردم است.

این مردم چه کاری نکردند که باید می کردند!؟ کجا کوتاهی کردند!؟ در همه دوران ها مردم تمام وظیفه شان را به انجام رساندند. شهید دادند، نزدیکانشان را دادند، مالشان را دادند، هر زمان که نیاز بود به خیابان آمدند و فریاد زدند و هر زمان نیاز بود، سکوت کردند! دیگر چکاری باید انجام می دادند!؟ آیا نباید کسانیکه چنین ادعاهایی می کنند، کمی به خودشان نگاه کنند!؟ یک مقدار عملکرد خودشان را ارزیابی کنند!؟ نباید نقش خودشان را در بروز این وضعیت، مورد بررسی قرار بدهند!؟ مگر قرار نشد هر کس قبل از اینکه دیگران را متهم کند، اول نفس خودش را مورد محاسبه قرار بدهد؟

من به آنها و همه کسانیکه در جهان چنین نگاهی را به توده های مردم به عنوان عیال و مخلوق خدا دارند، نصیحت و توصیه می کنم؛ به خودتان برگردید، خودتان را ارزیابی کنید. از آن برج های خودخواهی پایین بیایید، کنار مردم قرار بگیرید، با مردم زندگی کنید، قدر مردم را بدانید. البته برخی نظرشان این است که متهم کردن و مقصر جلوه دادن عموم مردم، از یک طرف توجیه رفتارهای تند و برخوردهای خشن با مردم است و از طرف دیگر زمینه سازی برای برخوردهای خشن تر با مردم است، من امیدوارم که این نباشد و از روی جهل باشد.

من به صراحت اعلام می کنم که در هر کجای دنیا، آن دینی که در برابر فقر و ظلم و تبعیض و فاصله طبقاتی وحشتناک و مشکلات جامعه بی تفاوت است یا آن را توجیه می کند و بجای آنکه در مقابل مستکبرین و چپاولگران و ظالمان بایستد، مردم را مقصر جلوه می دهد، این دین، دین خدا و پیغمبر خدا نیست، این دین شیطان است.

به مردم عزیز هم بشارت می دهم که آینده خیلی روشن است. سیر و سیل و ارتقاء آگاهی عمومی، فرش را از زیر پای طاغوت ها و کارگزاران شیطان کشیده، آنها متوجه نیستند و درک نمی کنند وقتی توده های مردم در جهان اظهار نارضایتی می کنند، دنبال تغییرات اساسی هستند، این خواست خداست. بخاطر ظلم ها، رفتارها و باور های غلطشان، بخاطر عملکردهای شیطانی شان در کل دنیا، دارند می روند.

به فضل الهی آینده روشن و درخشان سرشار از انسانیت، محبت، آزادی، عدالت و کرامت انسانی در راه است و من ایمان دارم که ملت ها و ملت ایران پیشاپیش آن ها در تحقق این آرزوی تاریخی، موفق خواهند بود و به لطف الهی خیلی زود چشمان بشریت به ظهور حقیقت انسانی روشن خواهد شد. ان شاءالله

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب