1400/10/23-14:53

اهدای دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول به دکتر محمود احمدی نژاد

به پاس خدمات دکتر احمدی‌نژاد در زمینه عمران، مدرک دکترای افتخاری دانشگاه بیکنت استانبول به وی اهدا شد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب