1399/05/26-17:01

عراق در آستانه ماه محرم ورود زائران خارجي را ممنوع كرد

كميته عالي بهداشت و سلامت عراق مسؤول مقابله با كرونا ضمن اعلام تصميمات جديد براي پيشگيري از شيوع ويروس كرونا مصوب كرد، ورود زائران به عراق همزمان با نزديك شدن به ماه محرم ممنوع مي‌شود.

به گزارش دولت بهار به نقل از خبرگزاري شفق نيوز، كميته عالي بهداشت و سلامت ملي عراق اعلام كرد كه ممنوعيت تردد جزئي هر روز از ساعت ۱۰ شب تا پنج صبح، ممانعت از هرگونه تجمع، اتخاذ اقدامات قانوني در حق متخلفان و ممانعت از انتقال شهروندان بين استان‌ها مگر در مواقع بسيار ضروري  ادامه مي‌يابد.

اين كميته همچنين مصوب كرد از هر گونه ورود زائران از خارج به عراق براي گردشگري و زيارت ممانعت كامل به عمل آيد. 

در تصميمات جديد اين كميته بر پايبندي شهروندان به توصيه‌هاي مرجعيت عاليقدر شيعه و دستورات صادره از سوي بخش‌هاي دولتي و همكاري با مقامات در اجراي اين دستورات و ممانعت از هرگونه تخلف از دستورات لازمه تاكيد شد.

اين كميته رسانه رسمي عراق را ملزم به به پخش مجالس حسيني خطباي برجسته كرد تا شهروندان بتوانند در داخل منازل‌شان در اين مراسم‌ها مشاركت كنند و همچنين شبكه‌هاي تلويزيوني ديگر و شبكه‌هاي اجتماعي را ترغيب به مشاركت در اين مسؤوليت كرد.

همچنين مصوب شد شهروندان از برگزاري مجالس خانوادگي محدود در منازلشان بكاهند.

مراسم ماه محرم چند روز ديگر آغاز مي‌شود كه اوج آن در روزهاي ۲۸ و ۲۸ اوت جاري خواهد بود.

اين كميته در ادامه بر تداوم نظارت خود بر سايت‌هايي تاكيد كرد كه در راستاي بدجلوه دادن موسسات بهداشتي  و بي‌اعتمادي شهروندان به ارتش سفيد و مراكز پزشكي عمل مي‌كنند.

كميته عالي بهداشت و سلامت ملي عراق بر لزوم عدم ترويج هرگونه اطلاعاتي كه پايه علمي ندارند، تاكيد كرد.

اين كميته با افزايش اضافه حقوق و ارتقاي كارمندان وزارت بهداشت كه در زمينه مقابله با شيوع ويروس كرونا فعاليت مي‌كنند، موافقت كرد تا اين تصميم در بودجه وزارت بهداشت براي سال ۲۰۲۱ درج شود.

كميته مذكور، رئيس هيئت گذرگاه‌هاي مرزي را مامور كرده تنها ورود عراقي‌هايي كه در خارج درمان شده‌اند را مجاز كند و اينكه تدابير بهداشتي و آزمايش‌ها افزايش يابند.

اين كميته همچنين به دانشجويان عراقي كه در خارج تحصيل مي‌كنند اجازه خروج فقط از طريق گذرگاه‌هاي زميني با تشديد تدابير بهداشتي را داد.

نظرات

اخبار مرتبط