1399/05/29-11:48

تصاویر/ صدای پای محرم

آمدی تا دوباره پرچم مظلومیت نامدارانت در عرش و فرش به اهتزاز درآید، نهیب دردهای پیچیده در دشت، باز هم گام‌های عشاق را به این مذبح عشق می‌کشاند.

نظرات

اخبار مرتبط