1400/11/20-00:28

احمدی نژاد و آرمان‌ هاى امام

 احمدی نژاد و آرمان‌ هاى امام

جعفر بخشی بی نیاز

چهارشنبه بیستمین روز از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ همانند گذشته دکتر محمود احمدی نژاد برای میثاق دوباره با آرمانهای حضرت امام خمینى ( رضی الله عنه) در حرم مطهر حضور پیدا می کند و با منش و مرام بنیانگذار انقلاب در مسیری مشخص و عیان بیعت خواهد کرد. آرمانهایی که در طول این سالها در مرام احمدی نژاد ثبت و ضبط شد و از حدود و مرز آن تحت هیچ شرائطی عقب ننشست.

یکی از مهمترین این آرمانها که به جرات احمدی نژاد پرچم دار آن بوده و هست ؛ حمایت از محرومان و قشر آسیب‌ پذیر جامعه بود که به تعبیر خود امام حمایت از پا برهنگان معنا گرفت. حقیقتی که از متن اسلام و از سیره پیشوایان معصوم اسلامى در زمان حكومتشان الهام گرفته بود و پایه و ستون برپایی انقلاب سال ۵۷ هم لقب گرفت.

تأكیدی مکرر با این عنوان كه ما در دوران حاكمیت نظام اسلامى، باید حافظ و حامى منافع محرومان و قشرهاى آسیب‌ پذیر در جامعه ی اسلامی باشیم، آنان را به حال خود رها نکنیم و معیشت و اقتصاد آنان را تضمین کنیم. مهم ترین آرمانی که در طول سالهای مدیریت احمدی نژاد در دولت بر انجام صحیح آن اهتمام جدی صورت گرفت و پس از آن نیز بارها از تریبون و سخنرانی های متعدد بر اجرایی کردن آن توسط دولت های بعد خود ؛ اصرار و تاکید داشت.

ساخت مسکن مهر برای مردم و پرداخت یارانه ها نمود عینی این حرکت بزرگ و فراموش نشدنی برای مردم ایران توسط احمدی نژاد بود که هم چنان در نگاه قدر شناس این مردم مُهر و موم شده و از آن با احترام یاد می کنند.

در فهرست بندی آرمان های ارزشمند حضرت امام ؛ اصلی مهم بر تحقیر و تضعیف استعمارگران و جهانخواران نیز مکتوب شده که باز هم احمدی نژاد در هدایت این منشور ملی یک تنه آن را به سرانجام رساند و فساد اشرافی گری برخی از صاحبان قدرت را افشا کرد و آنان را رسوا نمود. صاحبانی که به نام انقلاب به آرمانهای حضرت امام و خون شهدا خیانت کردند و ثروت ملی این مردم را بالا کشیدند. تنها كسى كه در این عصر با آنان قاطعانه و شجاعانه به مبارزه برخاست و آنان را رسوای عام و خاص کرد دکتر احمدی نژاد بود. قدرتی شگرف که مقابل استعمارگران و ستمگران زورگو ایستاد و گفت که باید حق مردم محروم از حلقوم آنان بیرون کشیده شود.

نمى‌ توان در این فرصت محدود دریای بیکران آرمان های امام را در این ظرف كوچك جای داد. اما تأثیر پذیری یک مدیر ولایی و جهادی و به تعبیری انقلابی همانند دکتر احمدی نژاد در تبعیت خالصانه از این آرمانها باید دقیقاً ارزش‌ یابى و در ادامه ستوده شود. شاید این جمله برای رهروان بی ادعای بهار حمل بر نوعى تعصب یا یك عاطفه افراطى محسوب شود ؛ اما تاریخ اثبات كرد كه این سخن دور از واقعیت نیست و احمدی نژاد تنها پرچمدار عینی آرمانهای حضرت امام بوده و هست که مردانه به آن چه گفت و وعده داد عمل کرد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب