1399/05/31-16:12

آزمون سراسری گروه تجربی در مصلی امام خمینی(ره) تهران

کنکور گروه آزمایشی علوم تجربی ساعت ۸ صبح جمعه ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ با حضور ۵۹۴ هزار و ۲۵۹ داوطلب در کشور برگزار شد، از یک میلیون و ۳۹۱ هزار و ۵۲۴ نفر شرکت کننده در کنکور بیش از ۵۰ درصد داوطلبان کنکور از گروه تجربی هستند.

نظرات

اخبار مرتبط