1401/02/21-09:19

بگذارید بخوابند، بالاخره مردم بیدارشان می کنند!

همان ها که آن روز شروع کینه توزیشان با سنگ اندازی در عدم تغییر ساعت رسمی کشور بود، گمان نمی کردند که بعد از ۱۵ سال سرافکنده تر از دیروز، عدم تغییر ساعت رسمی کشور را تصویب کنند. امروز پی بردند که ۱۵ سال از آن متخصص ترین رئیس جمهور کشور عقب هستند ولی هنوز نمی دانند که حداقل یک قرن از اندیشه ها و تفکر الهی و انسانی وی عقب هستند. بگذارید بخوابند، بالاخره مردم بیدارشان می کنند!

➖ دیدار دکتر احمدی نژاد با جمعی از فعالان استانهای جنوبی (بوشهر- ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱)

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب