1401/02/21-11:15

شکایت از وزارت رفاه برای برقراری یارانه

به گزارش دولت بهار، گزارشهای مردمی زیادی رسیده که علاوه بر حذف یارانه میلیونها ایرانی در دولت شیخ حسن روحانی، یارانه جمع کثیری نیز طی ماه اخیر و توسط دولت سید محرومان قطع شده و سایت اعتراض وزارت رفاه نیز غیرفعال است.

افرادی که یارانه آنان قطع شده، برای برقراری مجدد حق مسلم خود با مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شکایت کنند.

یارانه حق مسلم تمام ایرانیان بوده و معیارهایی که وزارت رفاه برای قطع یارانه مردم اعلام کرده، بلاوجه است.

از سازمان هدفمندی یارانه‌ها شکایت نکنید، به نتیجه نمی‌رسد.

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب