1401/02/27-09:39

یاداشت دکتر احمدی نژاد بمناسبت روز بزرگداشت فردوسی/ هشدار درباره غارت سرمایه های کشور

یاداشت دکتر احمدی نژاد بمناسبت روز بزرگداشت فردوسی/ هشدار درباره غارت سرمایه های کشور

دکتر احمدی نژاد در یادداشتی به مناسبت سالروز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، از نقش مهم این شاعر بلند آوازه ایران در پایداری ملی و تاریخی ایران تجلیل به عمل آورد و حفاظت و صیانت از ناموس فرهنگ و هویت ملی را بالاترین مسئولیت در قاموس رسالت یک ملت دانست که همواره بر شانه هر زن و مرد ایرانی، سنگینی می کند.

به گزارش دولت بهار، خادم ملت ایران همچنین نسبت به برخی تلاش ها برای تخریب و تاراج آثار فرهنگی و اشیاء تاریخی «فوق ارزشمند» ایران هشدار داد و گفت: آشکارا پیداست که دشمنان ایران، موقعیت را برای اجرای نقشه پلید خود مناسب ارزیابی کرده اند و گزارش ها از یک برنامه ریزی حساب شده و دقیق برای غارت سرمایه های کشور حکایت دارد.

متن پیام دکتر احمدی نژاد به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

کزان برتر اندیشه بر نگذرد

25 اردیبهشت در تقویم تاریخ ایران عزیز، به نام نامی حکیم ابوالقاسم فردوسی مزین است.

بی شک در تاریخ حیات این سرزمین، او یگانه ای است که در دوران تجاوز ، اشغال و حاکمیت بیگانه، با وقف عمر خویش و اهتمام تام به پاسداشت و احیای زبان و ادبیات فارسی، نقشی بی بدیل از خود در احیاء و حفظ هویت ایرانی و در نتیجه در بقاء و دوام این سرزمین اهورایی به یادگار گذاشت.

با وجود گذشت بیش از هزار سال و به موازات توسعه در «خودشناسی ایرانی» و تعمیق «خودآگاهی ملی»، این نقش تاریخی، اینک درخشان تر از پیش جلوه می کند، چندانکه اندک انصاف و خرده خردی کافی است تا شهادت بر حق مسلم او در پایداریِ ملیِ تاریخی ایرانی را واجب سازد.

از این رو، بر خود لازم می دانم بر اهمیت یادبود و بزرگداشت نام شریف و عزیزش تاکید نمایم و بر ضرورت تکیه بر وجود وحدت بخشش ، به ویژه با توجه به تحولات در پیش، در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی، تصریح نمایم.

در این فرصت، ناظر به برخی اخبار نگران کننده منتشر شده، با استعانت از روح بلند آن حکیم والامقام مطالبی را به عرض ملت بزرگ ایران می رسانم:

ایران نه فقط یک کشور بزرگ، بلکه میراث دار بی‌بدیل بزرگترین دستاوردهای تاریخی کل بشریت و بی تردید از اصلی ترین پایه گذاران تمدن بشری است.

ایران سرزمین اهورا و یزدان و مهد مهر و نور و ایمان است.

ایران مام اسطوره تاریخ بشر، کوروش کبیر و قهرمان است که چون«آسمانی پیام آوران»، آزادی و کرامت انسان را مرام کرد.

درک عظمت و اهمیت میراث تاریخی ایران زمین، یک مسئولیت قطعی برای یکایک ایرانیان در سراسر جهان است و شانه خالی کردن از تعهدات، متناسب با این مسئولیت بزرگ ، خیانت به مام وطن، ناسپاسی و نمک نشناسی نابخشودنی است.

میراث فرهنگی و ذخیره تاریخی این سرزمین نه تنها به دولت ها و نهادهای قدرت تعلق ندارد بلکه به عنوان امری فراحاکمیتی، از محدوده تعلق نظام های سیاسی حاکم که علی القاعده مقید به دوره معین و موقت اند نیز خارج است.

میراث فرهنگی ملموس و ناملموس(مادی و معنوی)، حتی فراتر از مردمان شریف حاضر در یک دوره زمانی، به شخصیت جمعی تاریخی و مشترک همه نسل های ایرانی تعلق دارد.

در عین حال باید توجه داشت که این تعلق نیز نمی تواند نافی مسئولیت حفاظت از آثار ملی-جهانی، به نمایندگی از جامعه بشری باشد.

در قاموس رسالت یک ملت ، کدام امر بالاتر از مسئولیت حفاظت و صیانت از ناموس فرهنگ و هویت ملی است که همواره بر شانه هر زن و مردی که خون ایرانی در رگ های او جاری است و یا در این خاک زاده است، سنگینی می کند.

اکنون که اتخاذ برخی سیاست ها، روش ها و برنامه ها، در صحنه های داخلی و خارجی از رهگذر کنار گذاشتن مردم از عرصه های مشارکت فعال برای تعیین سرنوشت، موجب کاهش قدرت ملی و نیز بروز نابسامانی ها و به طور متقابل منجر به نارضایتی های گسترده شده است، طمع ورزی دشمنان شرقی و غربی این سرزمین برای سوءاستفاده از این موقعیت را آشکارا می توان دریافت.

در چنین شرایطی ، به عنوان فرزند کوچک و خادم ملت ایران، همه زنان و مردان و به ویژه نخبگان و جوانان عزیز ایرانی را، فارغ از هرگونه سلیقه سیاسی، گرایش عقیدتی، تعلق قومی و مشرب فرهنگی به هوشیاری هرچه بیشتر در دفاع و حفاظت از سرمایه های ملی و تاریخی کشور دعوت می کنم.

برخی اخبار نگران کننده حاکی از زمینه سازی قانونی برای تخریب و تاراج آثار فرهنگی و اشیاء تاریخی «فوق ارزشمند» این سرزمین ، نشان از یک برنامه ریزی حساب شده و دقیق برای غارت سرمایه های کشور دارد.

آشکارا پیداست که دشمنان ایران، موقعیت را برای اجرای نقشه پلید خود مناسب ارزیابی کرده اند.

به زعم آنان، در شرایطی که توده های میلیونی مردم برای گذران یک زندگی حداقلی و یا تامین یک آینده حداقلی با مشکلات و دغدغه های فراوان مواجه شده اند و از آرامش و امنیت خاطر برخوردار نیستند، لاجرم حساسیت لازم برای توجه و پیگیری مسائل دیگر را نخواهند داشت.

وجود ضعف، ناکارآمدی ، فریفتگی و دیگر شاخصه های عدم صلاحیت در کسانی که نه بر اساس آرای مردم در یک انتخابات حداکثری و بلکه در سایه رانت، انحصار و تبعیض بر گمارده می شوند، علی القاعده، مورد انتظار است.

از این رو همه اقشار ملت و به ویژه فرزندان نخبه ایران، باید با هشیاری و احساس مسئولیت هرچه بیشتر، مسائل را رصد و تعقیب نمایند.

اینجانب حسب تجربه مدیریتی خود، تردید ندارم جریان خزنده ای که اینبار قصد تاراج سازمان یافته سرمایه های فرهنگی-تاریخی این سرزمین را کرده است، ریشه در دستگاه استعمارگر پیری دارد که هرگز دست از سر این ملت ایران بر نداشته و درپشت صحنه، از طریق باند فاسد امنیتی که اینجانب بارها نسبت به موجودیت و فعالیت مخرب آن هشدار داده ام، عوامل قدیم و جدید خود را سازمان می دهد.

بی شک نباید از توان اجرایی و قدرت نفوذ عوامل قاچاق سازمان یافته و نهادینه شده ای که به پشتوانه همان باند فاسد و دسترسی های موثر داخلی و نیز حمایت اطلاعاتی سرویس های بیگانه، از هرگونه ضربه و مجازات مصون مانده اند، غافل بود.

اگرچه قطع دست اجانب و عوامل داخلی آنها در شرایط حاضر به طور کامل میسور نباشد، لیکن یقین دارم که احساس مسئولیت و هشیاری عمومی ، ورود موثر خبرگان و صاحبان نفوذ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می تواند راه غارت سازمان یافته میراث فرهنگی و تاریخی کشور را سد نماید.

این توطئه شومی است که علاوه بر خسارات غیر قابل ارزش گذاری و جبران، موجبات وارد آمدن لطمه شدید به حیثیت کشور و آبروی ملت ایران در عرصه جهانی را فراهم می سازد.

در این بیان کوشیده ام که فرد یا مجموعه معینی را مورد اتهام قرار ندهم، لکن اطمینان دارم که عزم لازم عمومی، به خنثی شدن توطئه ها خواهد انجامید.

در این زمینه ، به طور خاص از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، نظامی و قضایی مومن، پارسا، میهن پرست و دوست دار کشور و مردم ، انتظار می رود که بدون ملاحظه عوامل صاحب نفوذ، در کنار مردم ایستاده و دست زیاده خواهان را قطع نمایند.

از خداوند منان پیروزی ملت ایران و همه مبارزان راه آزادی، عدالت و کرامت انسانی در سراسر جهان را خواهانم و به روح حکیم بی مثال، فردوسی پاکزاد درود می فرستم، همو که نام و یادش هماره قرین عزت و افتخار ایران است.

خادم ملت ایران

محمود احمدی نژاد

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب