1401/03/02-21:45

یادداشت علی اکبر جوانفکر/ زنگ خطر!

دولت بهار/ علی اکبر جوانفکر: سرهنگ پاسدار «صیاد خدایی» که بر اساس اطلاعیه سپاه پاسداران از جمله مدافعین حرم بوده است، روز گذشته هدف ترور قرار گرفت و به شهادت رسید.

ترور این فرمانده سپاه در روز روشن و با شلیک پنج گلوله بر دامنه نگرانی های ملت ایران نسبت به ناتوانی و ضعف آشکار نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای تامین امنیت در جامعه افزوده است.

آیا این اقدام جنایتکارانه، سرآغاز ترورهای دیگری خواهد بود؟

تا کنون به این پرسش پاسخ روشنی داده نشده است که چرا نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور موفق به شناسایی هیچ ردپایی از تروریست ها که دانشمندان هسته ای ما را در صحنه های مختلف به شهادت رساندند، نشده اند؟

آیا آنها در انجام وظایف خود، دچار سردرگمی و اهمال شده اند یا آنکه جواسیس با نفوذ در پیکره این نهادها، عملکرد آنها را مختل ساخته یا آنها را از تمرکز بر ماموریت اصلی خود در شناسایی و برخورد با عوامل بیگانه، به مسائل غیرواقعی و ساختگی منحرف کرده اند؟

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب