1401/03/27-13:45

حدود ۱۲ برابر نیاز کشور منبع آب داریم!

به گزارش دولت بهار، درویش، فعال محیط زیست نوشت:

عمده بارندگی سال آبی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ تمام شده و تنها ممکن است چند بارندگی سیلابی، آن‌هم به‌صورت استثنایی اتفاق بیفتد.

عربستان کل آب قابل‌استحصالش در سال، یک‌میلیارد مترمکعب است، این درحالی است که ما صدمیلیارد مترمکعب آب قابل‌استحصال داریم.

عربستان ۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد و فقط برای تامین آب شرب مردمش به سه میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و این یعنی ۳۰۰ درصد آب قابل‌استحصالش، اما نیاز مردم ما تنها هشت تا ۸.۵ درصد آب قابل‌استحصال‌مان است. به‌عبارتی ما با کمبود خرد مدیریتی در این سرزمین روبه‌رو هستیم.

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب