1401/03/27-14:30

استوری مقداد همتی درباره پروژه‌های وزارت مسکن که به اسم مسکن رستم قالب می‌شود

به گزارش دولت بهار، مقداد همتی نوشت: یک نفر از وزارتخانه آنهم محض رضای خدا یک قرارداد منتشر کند که تاریخ‌ش بعد مهر ۱۴۰۰ بوده و پروژه نیز در مرحله اسکلت باشد!

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب