1401/03/30-10:38

دکتر احمدی نژاد: جریان تروریسم محصول آمریکا و بهانه ای برای حفظ سلطه جهانی آمریکاست

پس از فروپاشی شوروی سابق، آمریکا بلادرنگ تروریسم را به عنوان قطب مقابل خود خلق کرد تا به بهانه مبارزه با آن، سلطه اش را بر دنیا حفظ کند. این درحالی است که همه جریانهای تروریستی دنیا، به سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) وصل هستند.

➖ دیدار با جمعی از فعالان نهضت به سوی بهار ــ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب