1401/03/30-10:43

جهان سه قطبی

مقامات آمریکایی و اروپایی که مدعی حمایت از اوکراین هستند، بر ضرورت کوتاه آمدن اوکراین و تن دادن به جدایی بخشی از خاک خود تاکید کرده اند و کیسینجر هم همین حرف را اما به صورت کادوپیچ تکرار کرده و گفته است که جنگ سخت است و اوکراین باید هزینه بدهد و کوتاه بیاید.

➖ دیدار جمعی از فعالان نهضت به سوی بهار با دکتر احمدی نژاد - ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب