1401/03/30-10:52

دکتر احمدی نژاد: چرا باید همیشه ملاحظه روسیه را بکنیم!؟

روسیه الان دارد با ۸-۷ درصد تخفیف، نفت می فروشد. هر چه هم از اینجا می گویند، به روی خودش نمی آورد، می گوید بازار است دیگر! تقریبا بخش مهمی از نفتی که ایران می فروخته، روسیه آمده جایگزین کرده است!

واقعا ما باید در سیاستمان ملاحظه روسیه را بکنیم!؟ او ملاحظه ما را نکند؟ بعد مگر ما باید حیات انقلاب خودمان را به جریانات قدرت در جهان گره بزنیم!؟

اصلا فرض کنیم این حرف درست است و بین شرق و غرب یک اصطکاک جدی و واقعی اتفاق افتاده. خب ما باید از این فرصت برای خودمان استفاده کنیم نه اینکه برویم در دل این رقابت و کنار یکی از رقبا بایستیم. حتی اگر سیاسی نگاه کنیم، باید از فرصت ها استفاده کنیم. مکتبی هم نگاه کنیم، باید از فرصت ها استفاده کنیم. چه اشکالی دارد که هم روسیه، هم چین و هم آمریکا ضعیف شود؟ چه کسی گفته اینها باید قوی باشند؟

بدانید که می خواهند در دنیا تغییراتی ایجاد کنند. باید در گام اول این طراحی افشا و آگاهی بخشی شود و در گام دوم هم جایگزین آن را پیشنهاد بدهیم.

➖ دیدار با جمعی از فعالان نهضت به سوی بهار ــ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱

 

نظرات

اخبار مرتبط

اپلیکیشن دولت بهار دسترسی ساده تر و اطلاع از اخبار مهم
نصب