1399/06/09-14:44

عزاداری ظهر عاشورا در میدان ۷۲ نارمک با حضور دکتر احمدی نژاد + فیلم و تصاویر

عزاداری ظهر عاشورا در میدان ۷۲ نارمک با حضور دکتر احمدی نژاد + فیلم و تصاویر

عزاداری ظهر عاشورا در میدان ۷۲ نارمک با حضور دکتر احمدی نژاد برگزار شد.

نظرات

اخبار مرتبط